Hoe kan ik gewaarschuwd worden bij een epilepsie aanval?

Epileptische aanvallen komen vaak onverwachts en kunnen risico’s met zich meebrengen.

Epileptische aanvallen komen vaak onverwachts en kunnen risico’s met zich meebrengen. Het type aanval en het moment bepaalt onder andere de mate van de risico’s. Gebeurt het overdag terwijl iemand in de buurt is of bijvoorbeeld in de nacht als u alleen in bed ligt. Op tijd hulp bieden is hoe dan ook van groot belang. Lees hier meer over gevaren van epilepsie.

Epilepsie hulpmiddelen

Veel mensen vragen zich af wat hen kan waarschuwen bij een epilepsie aanval. Er zijn tegenwoordig diverse epilepsie hulpmiddelen die kunnen helpen om gevaarlijke situaties te voorkomen. Het is goed om, indien mogelijk, epilepsie hulpmiddelen uit te proberen en te beoordelen wat voor u het beste werkt. Op deze pagina worden enkele hulpmiddelen uitgelicht.

Medicijnenpaspoort en medicijnen box

Als iemand met epilepsie diverse medicatie gebruikt, is een medicijnen box een handig hulpmiddel. Vaak is deze box verdeeld in zeven vakjes, elke dag één vakje. De box helpt overzicht te bewaren en te controleren of de medicatie is ingenomen. Regelmatig innemen van medicatie is belangrijk, na het overslaan van één of meerdere doses wordt de kans op aanvallen groter. Ook het medicijnenpaspoort is een handig hulpmiddel als mensen met epilepsie op reis gaan. In het paspoort staat informatie over epilepsie en welke medicatie iemand gebruikt.

Epilepsie honden

Veel mensen die zelfstandig wonen en te maken hebben met epilepsie durven vaak nauwelijks de deur uit. Ze zijn bang dat ze buitenshuis aanvallen krijgen, ervaren schaamte of zijn bang voor fysiek letsel na een aanval. Ze voelen zich afhankelijk van anderen, dit kan leiden tot een sociaal isolement. In zulke gevallen kan een epilepsie hond een oplossing zijn.

Deze hond is opgeleid en helpt mensen voor, tijdens en na een aanval. Zo kan een hond een baas of mensen in de omgeving tijdig waarschuwen wanneer een aanval optreedt. Dit zorgt voor een groot gevoel van veiligheid en vermindert de afhankelijkheid van anderen.

Meer informatie

Voor meer informatie over hulphonden kunt u terecht bij Stichting Hulphond Nederland.

Valhelmen

Wanneer mensen met epilepsie vaak vallen tijdens een aanval kan een valhelm uitkomst bieden. Een valhelm beschermt het hoofd en de hersenen van mensen tegen verwondingen als gevolg van een aanval. Deze helmen zijn speciaal ontworpen voor mensen met epilepsie en zijn geschikt voor dagelijks gebruik. Er zijn diverse soorten valhelmen zoals een confectiehelm, maathelm, pethelm of pruikhelm.

Epilepsie alarm

Ook is het mogelijk om een aanval te registreren middels een aanvalsdetectie- en alarmeringssysteem. Indien er een aanval optreedt, geeft dit systeem een epilepsie alarm af. Zo kan de omgeving tijdig hulp bieden en levensbedreigende situaties proberen te voorkomen. Denk hierbij aan aanvallen met bewusteloosheid, bewustzijnsdaling of aanvallen die tijdens de slaap plaatsvinden.

Er zijn twee typen alarmeringen. Als iemand zelf een aanval voelt aankomen, kan iemand op een knop drukken. Vervolgens gaat er een alarm af bij bijvoorbeeld de zorgcentrale of op een mobiele telefoon van een hulpverlener. Wanneer mensen de aanvallen niet voelen aankomen, door verlies van bewustzijn of omdat de aanval tijdens de slaap plaatsvindt, zijn er andere hulpmiddelen te gebruiken, zoals de epilepsie melder NightWatch.

Een epilepsie detectie- of ander alarmeringssysteem biedt nooit 100% garantie dat alle aanvallen op tijd worden opgemerkt. Er zijn veel verschillende systemen op de markt en het is niet altijd van tevoren duidelijk welk systeem het meest geschikt is. Overleg altijd met uw neuroloog en/of behandelend arts welk epilepsie hulpmiddel in uw situatie geschikt en noodzakelijk is.

Vind alle informatie die u nodig heeft in onze brochure.
Bestel nu NightWatch en probeer het 30 dagen uit zonder dat u ergens aan vastzit.