Team NightWatch

Jeroen van den Hout
CEO

Asmund Tielens
Founder / CTO

Mark Bloemendaal
Founder

Michiel Jansen
Product Manager

Danny Reiffers
Product Specialist

Tim Herrebrugh
Product Engineer

Rob Maessen
Int. Sales & Marketing Manager

Birgit-Elisabeth Langen
Business Development Manager DACH

Saskia de Vrey
Sales Specialist NL

Regina Lindemann
Sales Specialist DACH

Patricia Trott
Sales Specialist DACH

Caecilia Smit
Sales Specialist FR

Jolanda Oorthuizen
Quality Manager

Marieke de Gelder
Office Manager

Johannes Steensma
System Architect

Adviesraad uit wetenschap en praktijk

Prof. Dr. J.B.A.M. Arends
Neurologist / Clinical Neurophysiologist
Kempenhaeghe

Dr. F.S.S. Leijten
Neurologist
UMC Utrecht

Dr. R.D. Thijs
Neurologist
SEIN

Dr. R.H.C. Lazeron
Neurologist
Kempenhaeghe

J. Wijnhoud
Director
EpilepsyNL

Drs. (Francis) I.Y. Tan
Former director
Kempenhaeghe

Raad van commissarissen

Elline Vrijland-van Beest
Healthcare entrepreneur

Dick Sietses
Health Innovations partner

Rens Schoenmakers
Healthcare entrepreneur

Sterre Witteveen
Partner Holland Capital

Ons verhaal

Epilepsie en nachtelijke aanvallen

Ongeveer een derde van de 150.000 Nederlandse epilepsiepatiënten heeft last van epilepsie aanvallen waar medicatie niet of onvoldoende tegen werkt. Zorgverleners van epilepsiepatiënten willen snel ter plaatse zijn in geval van een aanval. Dit is met name ’s nachts een uitdaging. Binnen zorginstellingen maakt dit de zorg voor epilepsiepatiënten kostbaar en is het met name voor verzorgers in een thuissituatie erg belastend en stressvol.

Bij de Nederlandse epilepsiecentra SEIN en Kempenhaeghe wordt al sinds vele jaren wetenschappelijk onderzoek gedaan naar betrouwbare nachtelijke epilepsiedetectie door middel van registratie van bewegingspatronen en later ook door monitoring van de hartslag en beweging.

Unieke samenwerking

In 2011 hebben UMC Utrecht, Technische Universiteit Eindhoven, SEIN en Kempenhaeghe de handen ineengeslagen en het Tele-Epilepsie Consortium opgericht om vanuit de huidige stand van wetenschap een betrouwbaar systeem te ontwikkelen, waarmee hulpverleners op afstand gewaarschuwd worden bij klinisch urgente epilepsie aanvallen. Daarbij zijn ook vertegenwoordigers vanuit de patiënten en het Epilepsiefonds betrokken. Dit systeem moest zowel binnen instellingen, als bij patiënten thuis een eenvoudig in te passen oplossing bieden voor de grote uitdaging waar verzorgers van epilepsie patiënten iedere nacht weer voor staan.

LivAssured

Dit leidde tot een jarenlange samenwerking waarin experts uit zowel wetenschap als praktijk samen hebben gewerkt en waarbij een grote groep patiënten gedurende lange tijd is gevolgd en gemonitord. De oplossing werd uiteindelijk gevonden in het unieke algoritme dat specifieke hartslag- en bewegingspatronen kan herkennen die duiden op een klinisch urgente aanval. Het bedrijf LivAssured werd in 2013 opgericht om de uit deze samenwerking voortkomende technologie naar de markt te brengen.

Crowdfunding

In 2017 is er succesvolle crowdfunding campagne opgezet om de eerste productieserie van de NightWatch te realiseren. In totaal hebben meer dan 200 mensen het mogelijk gemaakt om deze belangrijke laatste stap te zetten en zo’n 100 gezinnen hebben begin 2018 de eerste productieversie van de NightWatch in gebruik genomen.

NightWatch

Het resultaat van deze jarenlange samenwerking komt samen in NightWatch. Een uniek medisch hulpmiddel, waarmee met hoge mate van nauwkeurigheid nachtelijke epilepsie aanvallen kunnen worden gedetecteerd en waarmee hulpverleners op afstand kunnen worden gewaarschuwd.

​Lees meer>

Het LivAssured Team

Het team van LivAssured bestaat uit ervaren ondernemers uit de technische en medische wereld en gedreven ingenieurs met een passie voor hoogwaardige medische technologie. Om de benodigde kwaliteit te kunnen garanderen en om NightWatch op basis van de ervaringen van gebruikers steeds verder te verbeteren werkt LivAssured samen met een netwerk van vooraanstaande partners uit de Nederlandse industrie.