NightWatch Software Updater

Via onderstaande knoppen downloadt u de NightWatch Software Updater applicatie voor uw computer. Hiermee kunt u de meest recente softwareversie op uw NightWatch installeren. Er is een versie voor Windows- en voor Macbook gebruikers.

De Software Updater gebruiken

Na het installeren van de applicatie kunt u de “NightWatchUpdater” applicatie starten. Klik rechtsboven in de applicatie op de knop ‘Info’ voor meer informatie over de werking van de applicatie. Hieronder kort toegelicht:

  1. Binnen de applicatie drukt u op “Find my NightWatch”. De applicatie zal uw NightWatch in het netwerk opzoeken. Wordt er niks gevonden? Klik dan op ‘Info’ rechtsboven in de applicatie en volg de instructies.

  2. Eenmaal gevonden, dient u vervolgens met een vinkje te bevestigen dat uw basisstation en de armmodule zich in de buurt van elkaar bevinden (maximaal 3 meter) en beiden aangeschakeld zijn.

  3. Vervolgens kunt u de knop “update firmware” indrukken. Het updateproces zal starten en duurt een aantal minuten.

LET OP: laat na de update uw NightWatch armmodule en basisstation nog eens 5 minuten stilliggen, zodat het updateproces correct afgerond kan worden.

Release Notes

Onderstaande tabel toont informatie over de veranderingen die zijn doorgevoerd bij de uitgifte van nieuwere NightWatch softwareversies.

Datum                         Versie                                Release note

12-04-2022                  v15.5                                  Release Note v15.5.pdf

26-01-2021                  v14.3                                  Release Note v14.3.pdf

30-04-2020                  v14.1                                  Release Note v14.1.pdf

17-10-2019                  v13.2                                  Release Note v13.2.pdf

20-12-2018                  v12.7                                  Release Note v12.7.pdf

07-11-2017                  v11.6                                  First official release