Veelgestelde vragen

Hier vindt u de veelgestelde vragen over de functies en het beoogde gebruik van het NightWatch epilepsie aanvalsdetectie systeem. We raden je aan eerst de veelgestelde vragenlijst te proberen om een mogelijk antwoord op je vraag te vinden.

NightWatch is een CE-gecertificeerd medisch hulpmiddel dat is ontworpen om ernstige nachtelijke motorische aanvallen te detecteren. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voor het eerste gebruik.

Hoe maak je de elastische band van de armmodule op maat
Mogelijk moet de elastische band worden vervangen of moet de band losser of strakker worden gemaakt.
Analyse
Om NightWatch comfortabel te dragen en ervoor te zorgen dat de sensoren de hartslag en beweging continu tijdens het gebruik kunnen volgen, moet de band passend worden gemaakt. De band moet strak genoeg zitten zodat er nog gemakkelijk een vinger tussen de band en de huid kan. Indien de band is uitgerekt, moet deze mogelijk worden vervangen.

Voorgestelde oplossingen
Volg de instructies in de onderstaande video over het op maat maken van de elastische band. 

Het NightWatch basisstation is buiten bereik van de armmodule

Er is 2 minuten of langer geen data-uitwisseling geweest. De afstand tussen het basisstation en de armmodule is te groot of de armmodule staat uit. Het basisstation piept in dit geval 2x per 2 seconden.

Analyse
De maximale afstand tussen de armmodule en het basisstation is doorgaans 15 meter, maar is afhankelijk van de constructie van het gebouw. Wanneer het basisstation langer dan 2 minuten niet communiceert met de armmodule, waarschuwt het basisstation de gebruiker door om de 2 seconden 2 pieptonen te laten horen.

Als het alarm alleen ’s nachts afgaat, kan een mogelijke oorzaak zijn dat de persoon die de armmodule draagt de armmodule volledig met zijn lichaam bedekt, waardoor het bereik van de armmodule kan afnemen.

Voorgestelde oplossingen

 • Zorg ervoor dat de armmodule is ingeschakeld.
 • Plaats het basisstation dichter bij de plaats waar de armmodule wordt gedragen. Als u het basisstation verplaatst naar een locatie die niet dicht bij een muur ligt, kan het bereik groter zijn.
 • Als u het basisstation niet dichterbij kunt zetten, kunt u overwegen het basisstation te verplaatsen naar dezelfde kamer als de persoon die NightWatch draagt en het alarm door te sturen naar de zorgverlener via een extern alarmsysteem, zoals een GSM of een verpleegoproepsysteem.
NightWatch geeft een epilepsie alarm maar er is geen aanval

NightWatch kan een vals alarm geven. Dit is een epilepsie alarm (rinkelend geluid), terwijl er geen aanval lijkt plaats te vinden. Klik hieronder op de afspeelknop om te horen hoe het epilepsiealarm klinkt.

Analyse
Af en toe kan een valse melding voorkomen, dit is normaal. Het kan worden veroorzaakt door hartslag schommelingen tijdens de slaap of ritmische bewegingen tijdens de slaap, zoals krabben. Het aantal valse alarmen kan tijdens het gebruik variëren. NightWatch kan ook kortdurende aanvallen detecteren, die visueel onopgemerkt blijven in de tijd dat de zorgverlener arriveert.

Voorgestelde oplossingen

 • Als u niet zeker weet of een alarm vals was, adviseren wij het NightWatch Portaal te gebruiken om meer inzicht te krijgen in de oorzaak van het alarm.
 • Als u niet zeker weet of het alarm vals was of dat het misschien een kleine aanval was, kunt u overwegen om in het vervolg een video-opname te maken om dit te verifiëren.
 • Als valse alarmen worden geactiveerd door beweging, probeer dan de armmodule om de minst dominante arm of op het onderbeen te dragen.
 • Bij twijfel kunt u altijd uw portaal grafiek en vraag mailen naar info@nightwatchepilepsy.com
NightWatch ziet (nog) geen hartslag

Er knippert 1 rood lichtje op het basisstation en het basisstation piept 1 keer herhaaldelijk om de 2 seconden. Klik hieronder op de afspeelknop om te horen hoe dit technische alarm klinkt.

Analyse
Telkens nadat de armmodule van de lader is losgekoppeld, geeft het basisstation aan dat het systeem is opgestart en er nog geen hartslag is gevonden door herhaaldelijk 1 pieptoon per 2 seconden te laten horen. Deze waarschuwing stopt zodra een hartslag is gevonden. Een groen lampje op het basisstation geeft aan dat een hartslag betrouwbaar wordt gedetecteerd. 

NightWatch houdt de hartslag en bewegingen bij om aanvallen te detecteren. De betrouwbaarheid van het bijhouden van de hartslag kan variëren door de bewegingen van de drager, dit is normaal. De armmodule kan ’s nachts ook losraken of de drager kan hem afdoen. Wanneer de armmodule geen hartslag kan vinden of de hartslag en beweging langer dan 2 minuten niet volgt, waarschuwt het basisstation de gebruiker.

Voorgestelde oplossingen
Test of uw NightWatch correct functioneert door een zelftest uit te voeren aan de hand van de video. Als uw armmodule de hartslag niet meet of de hartslag ’s nachts niet meer bijhoudt, probeer dan het volgende:

 • Experimenteer door de band iets strakker te zetten.
 • Verplaats de armmodule naar een andere plaats op de bovenarm.
 • Maak de groene ledjes op de armmodule regelmatig schoon met een alcoholdoekje.
 • Probeer de armmodule op het onderbeen te dragen.
NightWatch heeft geen aanval gedetecteerd

Er was geen epilepsiealarm (rinkelend geluid) tijdens een aanval.

Analyse
Aangezien de kenmerken van aanvallen van persoon tot persoon kunnen verschillen, is het mogelijk dat NightWatch niet alle aanvallen detecteert. NightWatch is geoptimaliseerd om zo veel mogelijk grote motorische aanvallen te detecteren. Dit zijn aanvallen die leiden tot verstijving of spasmen van de spieren van de ledematen en/of veranderingen in de hartslag. Andere soorten aanvallen, zoals absences, worden niet gedetecteerd door NightWatch.

Voorgestelde oplossingen

 • Voor sommige mensen kan het dragen van de armmodule op het onderbeen in plaats van op de arm de detectie van aanvallen verbeteren.
 • Als dat niet helpt, raden we u aan NightWatch te koppelen aan het NightWatch Data Portaal. Dit kan meer inzicht geven in de reden waarom aanvallen zijn gemist.
 • U kunt ons support team vragen u te helpen als u uw portaal grafiek en vraag mailt naar info@nightwatchepilepsy.com

Het batterij laag alarm treedt op terwijl de arm module is opgeladen

Er knippert een rood lampje en het basisstation piept 4 keer herhaaldelijk om de 2 seconden. Klik hieronder op de afspeelknop om te horen hoe dit technische alarm klinkt.

Analyse
Bij normaal gebruik moet de capaciteit van de batterij ruim voldoende zijn om de hele nacht door te gaan. Als de batterij niet voldoende capaciteit heeft of overdag niet goed is opgeladen, geeft hij een alarm als de batterij bijna leeg is.

Voorgestelde oplossingen

 • Laad de armmodule minstens 2 uur voor gebruik op.
 • Zorg ervoor dat de armmodule tijdens het opladen is ingeschakeld.
 • Wij adviseren de armmodule aangesloten te houden op de oplader als u NightWatch niet gebruikt. Hierdoor is NightWatch altijd volledig opgeladen en klaar voor gebruik. De armmodule is beschermd tegen overladen en kan dus veilig de hele dag aan de oplader aangesloten blijven.
 • Laat de batterij niet gedurende langere tijd volledig leeglopen zonder op te laden, aangezien dit de levensduur van de batterij kan verkorten.
 • Vervang de armmodule als er binnen 12 uur na een volledige lading vaak een alarm voor zwakke batterij optreedt.
Het NightWatch basisstation heeft geen verbinding meer met de armmodule

Als het basisstation langer dan 2 minuten geen verbinding kan maken met de armmodule, dan geeft het basissation een alarm (2 piepjes per 2 seconden). Klik hieronder op de afspeelknop om te horen hoe dit technische alarm klinkt.

Analyse
Controleer eerst of de armmodule ingeschakeld is en zich binnen het bereik van het basisstation bevindt. Als het probleem blijft bestaan, moet uw armmodule misschien opnieuw gekoppeld worden met het basisstation. Controleer bij twijfel eerst “Het NightWatch-basisstation is buiten bereik van de armmodule“.

Voorgestelde oplossingen
Volg de instructies in de onderstaande video om de armmodule opnieuw met het basisstation te verbinden of volg deze stappen:

Stap 1. Zet het basisstation aan zodat het opstart.
Stap 2. Koppel de armmodule los van de lader en schakel deze vervolgens van OFF naar ON (3 keer).
Stap 3. Als hij AAN staat, gooit u de armmodule ongeveer 1,5 meter hoog de lucht in en vangt hem weer op, herhaal dit 3 keer.
Stap 4. Sluit de armmodule weer aan op de lader.
Stap 5. Houd beide volumetoetsen op het basisstation minstens 15 seconden ingedrukt. Hierna moet de armmodule weer verbonden zijn.

Huidirritatie na het dragen van de armmodule

Huidirritatie, uitslag, rode vlekken of jeuk op de plaats waar de NightWatch wordt gedragen.

Analyse
Sommige mensen ondervinden huidirritatie door het langdurig dragen van een apparaat direct op de huid. Dit kan ook voorkomen bij NightWatch.

Voorgestelde oplossingen
Voor de meeste mensen met huidirritaties door het dragen van NightWatch kunnen de volgende maatregelen verlichting bieden:

 • Verwissel regelmatig de arm waarop NightWatch wordt gedragen.
 • Veeg de armmodule en de arm zelf af met een vochtige doek voordat u de NightWatch draagt.
 • Gebruik speciale pleisters op de armmodule die in meer dan 95% van de gevallen de symptomen verminderen. Deze pleisters moeten regelmatig worden vervangen. Wij leveren de eerste set van 3 huidpleisters gratis.

Hoe start u met het NightWatch Portaal

In het NightWatch Portaal kunt u de metingen lezen die NightWatch heeft bijgehouden. Dit kan meer inzicht geven in de werking van uw NightWatch en waarom hij waarschuwt.

Opmerking: NightWatch Portal gegevens kunnen niet worden gebruikt voor het vaststellen van een diagnose. Gebruikers dienen hun neuroloog raad te plegen.

Analyse
Om het NightWatch Portaal te kunnen gebruiken, moet uw basisstation tijdens het gebruik continu verbonden zijn met het internet.

Voorgestelde oplossingen

 • Zorg dat uw NightWatch basisstation verbonden is met het internet via een LAN kabel. Als u geen LAN verbinding heeft, zie dan de portaal handleiding of de portaal quick guide voor suggesties.
 • Als uw NightWatch correct is aangesloten, zouden twee oranje lampjes even fel moeten schijnen.
 • Na uw eerste opname gaat u naar https://portal.nightwatchepilepsy.com en logt u in om uw gegevens te bekijken.
 • In de portaal handleiding staat hoe u kunt inloggen en hoe u het NightWatch Portaal kunt lezen.
Ik zie geen gegevens in het NightWatch Portaal
Het NightWatch Portaal moet na elke nacht de geregistreerde gegevens tonen.
Analyse
Het NightWatch Portaal ontvangt alleen gegevens van uw NightWatch als deze tijdens het gebruik verbonden is met het internet. Gegevens kunnen ontbreken als de internetverbinding ’s nachts wegvalt. Het NightWatch Portaal is momenteel een gratis dienst voor gebruikers van NightWatch. Het NightWatch Portaal is nog in ontwikkeling, waardoor het kan voorkomen dat gegevens niet beschikbaar zijn.

Voorgestelde oplossingen

 • Als u het inlogscherm van het portaal niet kunt bereiken op https://portal.nightwatchepilepsy.com, is de server mogelijk down. In de meeste gevallen zal de server binnenkort weer werken.
 • Als uw dataportaal leeg is, controleer dan of uw NightWatch basisstation 2 oranje lampjes laat zien die een correcte verbinding met het internet aangeven. Zo niet, kijk dan hoe u verbinding kunt maken met het portaal.
 • Als delen van de gegevens ontbreken kan uw internetverbinding instabiel zijn. Controleer de verbinding regelmatig.
Hoe NightWatch op het been te dragen

De NightWatch-armmodule is bedoeld om aan de bovenarm te worden gedragen, maar kan ook aan het onderbeen worden gedragen.

Analyse
De NightWatch sensor moet hartslag en beweging meten om aanvallen te kunnen detecteren. Als NightWatch niet op de bovenarm gedragen kan worden, of als het dragen op de bovenarm leidt tot te veel valse alarmen of gemiste aanvallen, kunt u experimenteren met het dragen op een van de onderbenen.

Voorgestelde oplossingen

 • Zoek de juiste locatie, dat is bij voorkeur het groen gearceerde gebied op het scheenbeen zoals op de afbeelding.

 • Stel de elastische band op de juiste lengte in zodat het ’s nachts niet gemakkelijk afglijdt. NightWatch geeft een waarschuwing als het de hartslag niet kan meten om een aanval op te sporen.
Test uw NightWatch

Hoe voert u een test uit om te zien of uw NightWatch goed werkt.

Analyse
In geval van twijfel of uw NightWatch correct functioneert, kunt u een zelftest uitvoeren.

Voorgestelde oplossingen
Volg de instructies in de onderstaande video om een zelftest uit te voeren.

Als u twijfelt of uw NightWatch niet werkt zoals verwacht (defect is), of als u vragen heeft over het functioneren, maak dan een video van het probleem en upload de video hier.