Veelgestelde vragen

Detectie van aanvallen

Welke soorten aanvallen detecteert NightWatch?

NightWatch detecteert het merendeel van de klinische urgente epilepsie aanvallen, waaronder tonisch-clonische aanvallen, tonische aanvallen die langer dan 30 seconden duren, hypermotore aanvallen en series van myoclonieën.

Hoe detecteert NightWatch een aanval?

NightWatch begint te werken wanneer de drager met de armmodule om in bed ligt. NightWatch stelt zich dan automatisch in op de rusthartslag van de drager. NightWatch zal alarmeren wanneer deze bepaalde plotselinge afwijkingen van de rusthartslag meet, terwijl de drager in bed ligt.
Daarnaast worden bewegingspatronen nauwkeurig in de gaten gehouden. Geavanceerde algoritmes herkennen aan schuddende/trillende bewegingen dat er mogelijk sprake is van een epilepsieaanval. Er zijn meerdere bewegings- en hartslagalgoritmes die individueel alarmeren voor een mogelijke epilepsie aanval. NightWatch alarmeert ook als het systeem een extreem lage hartslag meet.

Wat gebeurt er als NightWatch een aanval detecteert?

In het geval dat NightWatch een mogelijke aanval detecteert, wordt dit doorgegeven aan het bijbehorende basisstation dat een alarmsignaal laat horen en eventueel het alarm doorstuurt naar een daarvoor geschikt oproepsysteem.

Alarmering en bereik van NightWatch

Wat is de reikwijdte tussen de armband en het basisstation?

De reikwijdte tussen de zender en ontvanger hangt af van de bouw van het huis. In een open veld is de reikwijdte zo’n 80 meter, maar in een gebouw doorgaans zo’n 10-20 meter (hemelsbreed). In een huis met beton en gevlochten staal ervaren wij de minste reikwijdte. De sterkte van het signaal neemt nog iets af wanneer de drager de armmodule omdoet of afschermt met zijn lichaam. NightWatch geeft een technische melding (twee piepjes repeterend) wanneer de verbinding tussen de armmodule en het basisstation te slecht wordt.

Kan NightWatch ook hulpverleners waarschuwen buiten bereik van het draadloze signaal?

Het basisstation van NightWatch kan worden gekoppeld aan vrijwiel ieder bestaand zorgoproepsysteem. Indien dit niet aanwezig is, levert LivAssured een optionele GSM-module die een alarmsignaal via een GSM oproep kan doorgeven aan één of meerdere telefoons.

Gaat het alarm vanzelf uit?

Ja, na 3 minuten gaat het alarm automatisch uit en daarna wordt de detectie automatisch weer ingeschakeld.

Wat gebeurt er als de NightWatch buiten bereik komt?

In het geval dat NightWatch buiten bereik van het basisstation komt, zal er een waarschuwingssignaal klinken (repeterend 2 piepjes per 2 seconden).

Gebruik van NightWatch

Vanaf welke leeftijd is NightWatch geschikt om te dragen?

NightWatch is het meest geschikt voor alle personen met onbehandelbare epilepsie vanaf 4 jaar. Onder de 4 jaar neemt de kans op valse alarmen of gemiste aanvallen toe. Dit verschilt per individu.

Is NightWatch voor iedereen comfortabel om te dragen?

NightWatch bestaat uit een comfortabele armband die om de bovenarm gedragen wordt tijdens de nacht. De armband moet eenmalig op maat gemaakt worden en kan daarna eenvoudig, ook door kleine kinderen zelf, om de arm geschoven worden. Eenmaal om de arm geschoven, ervaren de meeste gebruikers geen ongemak.

Hoe lang gaat de batterij van de armmodule mee?

Een opgeladen NightWatch armmodule gaat minimaal 13 uur mee. Verbind de NightWatch armmodule direct na gebruik weer met de oplader. Hierdoor schakelt NightWatch automatisch uit en zal die weer opladen. De armmodule is beveiligd en kan niet overladen, dus u kunt de armmodule gerust aan de oplader laten. Indien NightWatch niet steeds direct na gebruik aan de lader aangesloten wordt en leeg raakt, dan zal dit de batterij levensduur sterk verkorten. In het geval dat de batterij van NightWatch leeg raakt, klinkt er een waarschuwingssignaal (4 piepjes per 2 seconden). Neem contact met ons op als u deze melding herhaaldelijk hoort. Zie ook de meldingenkaart van NightWatch voor de verschillende meldingen en waarschuwingen die NightWatch geeft en wat ze betekenen.

Maakt het uit hoe je de armmodule omdoet?

Doordat NightWatch geoptimaliseerd is om nachtelijke aanvallen te herkennen, kan NightWatch dit bij veel mensen nauwkeurig doen. Systemen die dag en nacht werken zijn vaak minder gevoelig omdat ze het verschil moeten onderscheiden tussen een aanval en de dagelijkse bezigheden, zoals rondlopen/spelen/tandenpoetsen. NightWatch hoeft dit niet te doen. NightWatch kan omgedaan worden, voordat iemand in bed gaat liggen, maar zal pas heel nauwkeurig beginnen met meten, als de drager rustig in bed ligt.

Waarom is NightWatch speciaal voor nachtelijke detectie bedoeld?

NightWatch begint met werken nadat een drager enige tijd in horizontale positie in bed ligt. Indien een patiënt uit bed gaat en dus in verticale positie komt, ofwel wakker is, dan zal NightWatch de alarmering tijdelijk uitschakelen totdat de patiënt weer in horizontale positie terug is. Het probleem van toezicht houden is het grootst tijdens de nachtrust en op dat moment kunnen we het beste een aanval onderscheiden van een normale bewegingen.

Hoe lang heb ik garantie op mijn NightWatch?

U heeft vanaf de ingebruikname van uw NightWatch twee jaar garantie op defecten die ontstaan zijn door normaal gebruik. Neem contact met ons op wanneer er iets mankeert aan uw NightWatch.

Kun je meerdere armmodules aansluiten op 1 basisstation?

Het is niet mogelijk om meerdere armmodules te koppelen aan 1 basisstation. De armmodule en het basisstation werken altijd in unieke paren.

Kun je meerdere basisstations aansluiten op 1 armmodule?

Het is niet mogelijk om meerdere basisstations te koppelen aan 1 arm module. Een armmodule kan maar 1 unieke koppeling hebben met 1 basisstation.

De NightWatch Portal

Wat is het NightWatch Portaal?

Als uw basisstation tijdens het gebruik verbonden is met internet, dan worden de gemeten hartslag- en bewegingsgegevens en ook de meldingen van NightWatch opgestuurd naar het NightWatch Portaal. Deze gegevens kunt u op een later tijdstip via de website https://portal2.nightwatch.nl vervolgens uitlezen.
Dit geeft inzicht in hoe de nacht van de armbanddrager verlopen is en het leert u beter te begrijpen waarom NightWatch eventuele meldingen heeft gegeven. Ook kunt u met het portaal de gemeten mogelijke epilepsieaanvallen in kaart brengen en deze aanvallen met elkaar vergelijken. Het kan interessant zijn om de gegevens met uw neuroloog te delen, voornamelijk bij bijvoorbeeld medicatiewisselingen.

Mijn NightWatch laat geen data meer zien op het portaal, wat is er aan de hand?

Controleer of er 2 oranje lampjes op uw basisstation even duidelijk branden. Wanneer het tweede lampje niet oranje brandt, dan is uw basisstation niet correct met internet verbonden. Controleer uw internetverbinding. Uw basisstation dient tijdens het gebruik van de NightWatch met internet verbonden te blijven om de data door te kunnen sturen.

Heb ik een internetverbinding nodig om mijn NightWatch op aanvallen te laten detecteren?

Nee, NightWatch is een zelfstandig werkend alarmsysteem dat geen internetverbinding nodig heeft om aanvallen te detecteren. Een continue internetverbinding is alleen nodig om de meetgegevens online terug te kunnen kijken.

Troubleshooting

Mijn NightWatch geeft soms een alarm als er geen aanval is. Wat is er aan de hand?

Het is belangrijk om de alarmering van NightWatch goed te begrijpen. Bekijk hiervoor de meldingenkaart bij de gebruiksinstructies. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen technische alarmen en epilepsie alarmen.

Technische alarmen

Batterij (bijna) leeg:
Als uw NightWatch deze melding geeft gedurende de avond is deze overdag niet volledig opgeladen. Zorg ervoor dat de NightWatch armmodule aangeschakeld is en overdag steeds aan de oplader ligt.

Buiten bereik:
Als uw NightWatch deze melding geeft gedurende de nacht, dan kan dit komen, doordat de drager bijvoorbeeld boven op de arm gaat liggen waar de NightWatch armmodule zit, waardoor NightWatch moeite krijgt met het basisstation te bereiken. Door het basisstation dichter bij de slaapkamer van de drager te plaatsen is dit probleem vaak op te lossen. Als het alarm daardoor niet meer hoorbaar is, kan een optionele GSM-oproepmodule aan NightWatch gekoppeld worden.
De melding buiten bereik kan ook gegeven worden als per ongeluk de armmodule uitgeschakeld is. Controleer of de armmodule aangeschakeld is.

Geen hartslag gevonden:
Als deze melding optreedt gedurende de nacht, dan kan de sensor (groene lampjes) onder de armmodule niet goed de hartslag lezen. Controleer of de armmodule correct op de huid van de bovenarm wordt gedragen en niet afgedaan of afgeschoven is.

Epilepsie alarmen

NightWatch kan een alarm geven als de drager bepaalde bewegingen maakt die lijken op een epileptische aanval, zoals krabben of wanneer de hartslag plotseling sterk verhoogt. De kans op valse alarmen neemt toe als de drager onrustig slaapt. Ook kan NightWatch alarmeren op kleinere aanvallen die reeds voorbij zijn voordat u ter plaatse bent, zodat het een loos alarm leek.

Neem contact op met onze helpdesk als de valse alarmen te vaak voorkomen.

Mijn NightWatch geeft soms geen alarm als er wel een aanval is. Wat is er aan de hand?

NightWatch is ontwikkeld om zo goed mogelijk zware epilepsie aanvallen te detecteren, waarbij hulp nodig kan zijn. NightWatch kan echter ook aanvallen missen. Hele kleine aanvallen of aanvallen die geen hartslag verandering of beweging met zich meebrengen, worden doorgaans niet gedetecteerd. Het kan ook zijn dat zware aanvallen van de drager ondanks hevige beweging en hoge hartslag niet als mogelijke aanvallen opgemerkt worden door NightWatch. De NightWatch portal kan meer inzicht geven waarom dit zo is. Aanvallen kunnen bijvoorbeeld worden gemist als de drager rechtop gaat zitten vlak voor een aanval. In deze gevallen raden we aan de NightWatch armmodule op het onderbeen te dragen, bijvoorbeeld op de kuit.

Neem contact op met onze helpdesk als NightWatch grote aanvallen mist.

Maakt het uit hoe de patiënt in bed ligt voor het functioneren van NightWatch?

Wanneer de armbanddrager in horizontale positie slaapt, zal NightWatch mogelijke aanvallen detecteren. Het maakt dus niet uit of de deelnemer op zijn rug, buik of zij ligt.

Ik zie dat er maar 1 groen lampje aan de onderkant van mijn NightWatch armband schijnt. Is er een groen hartslaglampje defect?

NightWatch wisselt automatisch tussen één en twee lampjes, afhankelijk van de hoeveel licht die door de sensor wordt opgevangen. U kunt testen of beide lampjes correct werken door de armmodule van de oplader te halen als deze ingeschakeld is, op dat moment lichten beide lampjes op.

Ik zie huiduitslag op de plek waar de armband heeft gezeten, wat kan ik doen?

Sommige mensen kunnen door het dragen van een apparaat dat op de huid drukt een rode plek of uitslag krijgen. Vaak is dit niet vervelend en gaat dit vanzelf weg. Als de drager er last van blijft hebben, is er een speciale zachte pleister beschikbaar die op armmodule geplakt wordt. Meestal lost dit het probleem op.
Neem contact op met de helpdesk om deze pleisters aan te vragen.

Mijn basisstation blijft twee piepjes per twee seconden geven, zelfs terwijl mijn armmodule aanstaat en binnen 3 meter bereik is.

Het kan soms gebeuren dat een NightWatch armmodule door een storing de verbinding met het basisstation kwijtraakt. Dit komt niet vaak voor, maar als dit gebeurt, geeft het basisstation twee piepjes per twee seconden. Daarnaast knippert er een (zwak) rood lampje of brandt er constant een (zwak) oranje lampje in de inkeping op de witte zijde van de armmodule. Gebeurt dit nog steeds terwijl de armmodule binnen 3 meter van het basisstation vandaan is? Dan dient u de armmodule opnieuw te verbinden met het basisstation. Dit is eenvoudig te doen met onderstaande instructies.

Wanneer er op de armmodule constant een (zwak) oranje lampje brandt:

– Zorg dat het basisstation aan staat.
– Haal de armmodule van de lader.
– Druk gedurende 15 seconden beide volumeknoppen in van het basisstation (twee
bobbeltjes aan de bovenkant van het basisstation).
– Sluit nu de armmodule weer aan op de oplader.
– Het basisstation moet nu niet meer piepen en groene lampjes weergeven, waaraan u kunt
zien dat deze weer verbonden is met de armmodule.

Wanneer er op de armmodule constant een (zwak) rood lampje knippert:

– Zorg dat het basisstation aan staat.
– Haal de armmodule van de lader.
– Gebruik een pen om de armmodule met de kleine schakelaar uit-aan en nog een keer uit
aan (2x) te zetten.
– Gooi de armmodule 3x minimaal anderhalve meter de lucht in en vang deze weer op om
hem in de koppel-modus te brengen.
– Het zwakke lampje aan de witte zijde van de armmodule zal i.p.v. rood knipperend nu
continue oranje branden.
– Druk gedurende 15 seconden beide volumeknoppen in van het basisstation (twee
bobbeltjes aan de bovenkant van het basisstation).
– Sluit nu de armmodule weer aan op de oplader.
– Het basisstation moet nu niet meer piepen en groene lampjes weergeven, waaraan u kunt zien dat deze weer verbonden is met de armmodule.