De EpilepsieLoop op 8 oktober 2022, in Leiden (NL)
Samen met de Nederlandse non-profit organisatie EpilepsyNL, organiseert Saskia de Vrey van NightWatch een epilepsie loop door de prachtige stad Leiden (hoofdkantoor van NightWatch Epilepsie Aanvalsdetectie).

Het doel van de EpilepsieLoop
Aandacht vragen voor epilepsie, geld inzamelen voor onderzoek en advies en steun geven aan mensen die door epilepsie zijn getroffen. En de beste manier om dat te doen is samen en nog beter als je samen met plezier in beweging bent voor een goed doel. Daarom vindt de EpilepsieLoop dit jaar op 8 oktober plaats in zes verschillende steden in Nederland. De activiteiten van EpilepsieNL beperken zich tot de Nederlandse markt.

EpilepsieNL heeft een sterke samenwerking met NightWatch sinds de introductie op de Nederlandse markt. EpilepsieNL helpt haar Nederlandse leden door uitgebreide proefmogelijkheden voor NightWatch aan te bieden en door mensen te sponsoren die NightWatch nodig hebben maar het op geen enkele andere manier kunnen betalen. Als getroffene moet men een diagnose epilepsie hebben met tonisch-clonische of motorische aanvallen in de nacht en ouder zijn dan 4 jaar. Door deze samenwerking en de ondersteunende adviezen van EpilepsieNL hebben al veel getroffenen een NightWatch gekregen.

De voorbereidingen
Steun is alleen mogelijk met de hulp van supporters. Daarom worden regelmatig evenementen als de EpilepsieLoop georganiseerd. Ik vroeg mijn collega Saskia wat er nodig is voor een perfecte organisatie van de EpilepsieLoop en zij zei. “VEEL. 😊 Eerst moest ik van de gemeente een officiële vergunning regelen om het evenement te houden, daarna de route door Leiden uitzetten, die ook geschikt is, zodat mensen met een rolstoel het kunnen volhouden. Daarvoor moesten we de route ook een paar keer lopen. En dan zijn er natuurlijk, zoals bij elk evenement, veel kleine details zoals tafels voor informatiemateriaal en drankjes, kleine cadeautjes voor de deelnemers, promotie van het evenement, contact houden met de deelnemers en de organisator, posters ophangen op scholen, een nieuwsbrief versturen en alle stappen regelmatig afstemmen met EpilepsieNL. De voorbereiding is erg leuk en ik heb veel nieuwe mensen ontmoet en ben blij dat zovelen zich al hebben aangemeld. Epilepsie ontregelt niet alleen levens, maar brengt ook velen in beweging!”

Saskia werkt sinds 2021 voor NightWatch, ze is onze Product Specialist in Nederland en adviseert gebruikers uitgebreid over de gebruiksmogelijkheden van NightWatch. Saskia heeft 2 kinderen en haar 12-jarige dochter heeft epilepsie met nachtelijke aanvallen, ondanks het gebruik van medicatie. Zo kwam ze bij NightWatch terecht en ze zet zich ervoor in dat iedereen NightWatch kent en dat gebruikers het product goed en veilig kunnen gebruiken.

De route voor de EpilepsieLoop in Leiden
Het kost 15 euro om mee te doen aan de EpilepsyLoop op 8 oktober 2022 in Leiden. Je moet je er wel voor inschrijven.

U kunt ook doneren aan EpilepsieNL zonder deel te nemen aan de EpilepsieLoop.

Tot nu toe hebben al veel enthousiaste deelnemers zich aangemeld en hun bijdrage geleverd. We kijken uit naar de EpilepsieLoop in Leiden, omdat het een mooie gelegenheid is voor het team van NightWatch om samen te komen en zich in te zetten voor gemeenschapszin, onderzoek & ontwikkeling en gezondheid. Er zal een kleine pauze en een klein feestje zijn voor ons team en bij deze gelegenheid ook een teamvergadering in Leiden, waar we samen zullen nadenken over hoe we de wereld van mensen met epilepsie kunnen verbeteren.

We willen u er ook op wijzen dat de Dag van de Epilepsie in Duitsland op 5 oktober in Dresden wordt gehouden in het Haus an der Kreuzkirche. NightWatch zal daar ook aanwezig zijn.


Een NightWatch Verhaal door Birgit-Elisabeth Langen