Klinische validatie van NightWatch

NightWatch gebruikt een combinatie van sensoren, waarbij het apparaat met een hoge mate van nauwkeurigheid de bewegingspatronen en veranderingen in hartslag volgt. Een slim algoritme herkent of deze signalen duiden op een mogelijke motorische nachtelijke epilepsieaanval.

Een grote studie bij epilepsie instituten SEIN en Kempenhaeghe waaraan een grote groep patiënten duizenden nachten heeft deelgenomen, heeft aangetoond dat NightWatch 96% van de meest gevaarlijke aanvallen detecteert en hulpverleners daarbij op tijd alarmeert. Dat is veel beter dan alternatieve producten die hiervoor op dit moment op de markt zijn. Deze study is gepubliceerd in het vakblad Neurology. ​​​​

Het onderzoek met NightWatch gaat nog steeds door. Op dit moment loopt een grote studie naar de impact van NightWatch op de levenskwaliteit van families waar epilepsie voorkomt in de thuissituatie. De eerste veelbelovende resultaten zijn gepresenteerd op het Second International Congress on Mobile Health Devices and Seizure Detection in Epilepsy Lausanne op 6 en 7 september 2019.  Daarnaast worden in diverse Europese klinieken momenteel field trials uitgevoerd met NightWatch.

De effectiviteit en nut van aanvalsdetectie

Wereldwijd wordt veel onderzoek gedaan naar betrouwbare methoden en nieuwe technieken om gevaarlijke epilepsieaanvallen vroegtijdig te detecteren, omdat de zorg voor mensen met epilepsie een belangrijk aandachtspunt blijft. De belangrijkste drijfveer is de angst dat een persoon ’s nachts een zware epilepsieaanval krijgt zonder dat het wordt opgemerkt en dat deze persoon hieraan onverwacht overlijdt (SUDEP).

Recente wetenschappelijke publicaties bevestigen dat SUDEP (Sudden Unexpected Death in Epilepsy) een zeer reëel risico vormt voor mensen met ernstige epilepsie. Zo bleek dat het gemiddelde SUDEP-risico voor iemand met blijvende epileptische aanvallen 3,5 op de 1.000 jaar is. Ter vergelijking, dat is 100x zo hoog als het gemiddelde risico om in Nederland aan een verkeersongeval te overlijden.

Ook wordt bevestigd dat bewaking in de nacht bijdraagt aan vermindering van SUDEP.  Marije van der Lende et al. laten zien dat instellingen met redelijke bewaking 3x minder SUDEP gevallen hebben dan instellingen zonder bewaking. Olafur Sveinsson et al. laten zien dat bij patiënten die alleen wonen de kans op SUDEP zelfs 5x verhoogd is.

Een unieke samenwerking tussen wetenschap, praktijk en industrie

Het Tele-epilepsie consortium is een unieke Nederlandse samenwerking van de Nederlandse epilepsieklinieken, het Epilepsiefonds en de technische universiteit van Eindhoven. Dit consortium van wetenschap, praktijk en industrie brengt alle benodigde disciplines bij elkaar om effectieve oplossingen te realiseren voor één van de belangrijkste uitdagingen van de epilepsiezorg:

​Hoe zorgen we voor een veilige nachtrust voor mensen met ernstige epilepsie, zonder te grote druk op de verzorgers en met minimaal verlies van privacy en kwaliteit van leven?

NightWatch is één van de belangrijke resultaten van deze samenwerking en het bedrijf LivAssured BV is als spin-off opgericht om NightWatch naar de markt te brengen. De betrokken neurologen en wetenschappers uit het consortium blijven continu bezig om de behandeling en veiligheid van mensen met epilepsie te verbeteren. De wetenschappelijke resultaten en de praktijkervaring bij de behandeling en begeleiding, worden gebruikt om NightWatch steeds verder te verbeteren.

Andere relevante publicaties

Nijsen TM, Arends JB, Griep PA, Cluitmans PJ. 
The potential value of three-dimensional accelerometry for the detection of motor seizures in severe epilepsy. Epilepsy & Behavior 2005

Van Elmpt W, Nijsen T, Griep P, et al. 
A model of heart rate changes to detect seizures in severe epilepsy. Seizure 2006

Mass´e F, Penders J, Serteyn A, Van Bussel MJ, Arends JB.
A Miniaturized Wireless ECG-Monitor for Real-Time Detection of Epileptic Seizures. New York: Wireless Health 2010

Lamberts RJ, Thijs RD, Laffan A, Langan Y, Sander JW.
Sudden unexpected death in epilepsy: people with nocturnal seizures may be at the highest risk. Epilepsia 2012

Van Andel J, Leijten F, van Delden H, van Thiel G.
What makes a good home-based nocturnal seizure detector? A value-sensitive design. PLoS One 2015

Arends JB, van Dorp J, van Hoek D, et al.
Diagnostic accuracy of audio-based seizure detection in people with epilepsy with severe epilepsy and intellectual disability. Epilepsy & Behavior 2016

Van Andel J, Thijs RD, De Weerd A, Arends J, Leijten F.
Non-EEG based ambulatory seizure detection designed for home use: what is available and how will it influence epilepsy care? Epilepsy & Behavior 2016

Van der Lende M, Cox F, Visser G, Sander JW, Thijs RD. 
Value of video monitoring for nocturnal seizure detection in a residential setting. Epilepsia 2016

Van Andel JM, Ungureanu C, Arends JB, et al. 
Multimodal, automated detection of nocturnal motor seizures at home: is a reliable seizure detector feasible. Epilepsia Open 2017

Geertsema E, Gutter T, Vledder B, et al. 
Automated video-based detection of convulsive seizures in a residential care setting. Epilepsia 2018